De toekomst van de beurs-BV

27.50

De belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de beurs-NV en de beurs-BV

Artikelnummer: ISBN 978-90-8863-328-7 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

In 2012 trad de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking, beter bekend als de Wet Flex-BV. Met deze wet zou de BV een meer eigen karakter krijgen, dat haar duidelijker zou onderscheiden van de NV. Zo zijn, wanneer de statuten de aanbiedingsregeling uitsluiten en verder geen andere beperking van de overdracht van aandelen bevatten, BV-aandelen vrij overdraagbaar. Daardoor kunnen (certificaten van) BV-aandelen aan een effectenbeurs worden genoteerd.
In dit boek beschrijft mr. Boris Kik de plaats van de beurs-BV in het Nederlandse vennootschapsrecht. Daartoe behandelt hij de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de beurs-NV en de beurs-BV, en in hoeverre deze verschillen gerechtvaardigd zijn. Ook beantwoordt de auteur de vraag in hoeverre de beurs-BV toekomst heeft in het Nederlandse vennootschapsrecht. Aan de orde komen zaken als zeggenschap en stemrecht, beloning van het bestuur, kapitaal- en vermogensbescherming, de man/vrouw-verhouding in de RvC en uitkeringen aan aandeelhouders.
Het boek is niet alleen wetenschappelijk relevant maar ook in de maatschappelijke context. Het is van belang dat de praktijk – ondernemers, investeerders, crediteuren, juristen en de wetgever – zich het bestaan van overeenkomsten en verschillen tussen de beurs-NV en de beurs-BV goed realiseert. Dat er nog grote verschillen bestaan tussen deze beursvennootschappen, wijst erop dat die verschillen niet goed op het netvlies staan van politiek en wetenschap. Duidelijk is wel dat de flexibele beurs-BV kansen biedt aan ondernemers en investeerders die nu nog ongezien en onbenut blijven.

De auteur, mr. B.W. Kik, is als docent privaatrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2022

Andere suggesties…