Tegenstrijdige belangen bij corporate opportunities

25.00

Bestuurdersaansprakelijkheid na de toe-eigening van corporate opportunities

Artikelnummer: 978-90-8863-091-0 Categorieën: ,

Beschrijving

Codes over corporate governance proberen vast te leggen hoe bestuurders, aandeelhouders, commissarissen en werknemers van een vennootschap behoren te handelen. Vertrouwen van belanghebbenden dat hun belangen worden behartigd, is een voorwaarde om binnen en met de vennootschap samen te werken.
In dit boek behandelt mr. Leonie van Gulik een onderdeel van deze materie, te weten de corporate opportunity problematiek. Dit betreft vragen die rijzen wanneer een bestuurder of een andere functionaris van de kapitaalvennootschap ten eigen bate een corporate opportunity aanwendt, in plaats van de opportunity ten gunste van de vennootschap te laten komen.
De corporate opportunity problematiek heeft raakvlakken met verschillende (ondernemingsrechtelijke) leerstukken. Zo kan de toe-eigening van een corporate opportunity door de bestuurder in strijd zijn met de vennootschappelijke (loyaliteits)verplichtingen of met de redelijkheid en billijkheid. Na een ongeoorloofde toe-eigening van een corporate opportunity door een bestuurder kan een tegenstrijdig belang of een ongewenste concurrerende situatie ontstaan. Tevens is denkbaar dat de corporate opportunity problematiek leidt tot misbruik van voorwetenschap.
Al deze onderwerpen worden in dit boek besproken. De auteur onderzoekt daarbij tevens de verhoudingen en grenzen tussen het ondernemingsbelang en het eigen belang van de betrokken functionarissen bij de vennootschap.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2012