Aanbieding!

Buitenlandse herstructureringsprocedures in Nederland

15.00

Met name de Scheme of Arrangement, de Schutzschirmverfahren en het gerechtelijk minnelijk akkoord

Beschrijving

In tegenstelling tot Nederland wordt in het buitenland veelvuldig gebruik gemaakt van ‘herstructureringsprocedures’, wanneer vennootschappen aan de rand van een faillissement staan. Bij dergelijke procedures staat de herstructurering van de vennootschap centraal, om gezonde bedrijfsonderdelen te behouden en om afspraken te maken met schuldeisers, om zo een nieuwe start voor te bereiden. Dergelijke herstructureringsprocedures kent Nederland nog niet.
Wel kunnen, onder voorwaarden, Nederlandse vennootschapen die in financiële moeilijkheden verkeren gebruik maken van buitenlandse herstructureringsprocedures. In dit boek onderzoekt mr. Anne-Marie van Dijk hoe Nederlandse vennootschappen dergelijke buitenlandse hybride of pre-insolventieprocedures kunnen inzetten. Hierbij is de vraag van belang of deze procedures onder het toepassingsbereik van de Insolventieverordening, de EEX-Verordening of onder het Nederlandse internationaal privaatrecht vallen. Tevens wordt in dit boek ingegaan hoe deze vraag moet worden beantwoord na de verwachte wijziging van de Insolventieverordening en de EEX-Verordening.
De auteur behandelt de Engelse Scheme of Arrangement, de Duitse Schutzschirmverfahren en het Belgische gerechtelijk minnelijk akkoord. Bij al deze procedures wordt nagegaan of de buitenlandse rechter bevoegd is de eigen herstructureringsprocedure toe te passen op Nederlandse vennootschappen en of deze procedure in Nederland kan worden erkend.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's