De bijzondere rechtspositie van de militair

70.00

Beschrijving

‘Defensie is niet zomaar een werkgever,’ vermeldt Defensie op haar wervingssite. Uit de grondwettelijke taken van de krijgsmacht vloeien eisen voort op het gebied van betrouwbaarheid, flexibiliteit, paraatheid en inzetbaarheid. Deze eisen gelden ook voor de militair. Hierdoor wijkt de rechtspositie van de militair sterk af van die van andere werknemers. In arbeidsrechtelijke zin wordt van de militair een groot aantal offers gevraagd: aanpassing van zijn uiterlijk, privégedrag en levensstijl; inperking van zijn uitingsvrijheid en familieleven; uitzending naar gebieden overal ter wereld; aanvaarding van overwerk en afwijkingen bij noodsituaties; en, niet in de laatste plaats, tegemoettreding van gevaar en toepassing van (dodelijk) geweld. Daartegenover staan een extra materiële zorgplicht en bijzondere erkenning van veteranen. Dit alles maakt de rechtspositie van de militair bijzonder.
In juridische termen is de militair een ‘militair ambtenaar’. Opvallend is dat de rechtspositie van de militair nog steeds publiekrechtelijk is geregeld. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat de meeste andere ambtenaren inmiddels een arbeidsovereenkomst hebben. Voor militairen is een uitzondering gemaakt, hoewel een overgang naar het arbeidsovereenkomstenrecht niet helemaal wordt uitgesloten. Deze studie biedt een overzicht van de rechten en plichten van de militair die afwijken van die van andere ambtenaren en werknemers. Ook wordt in het kader van het stakingsverbod voor militairen aandacht geschonken aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sector Defensie. Vervolgens laat deze studie zien onder welke voorwaarden de bijzondere rechten en plichten in het arbeidsovereenkomstenrecht kunnen worden gerealiseerd.

Voor dit boek kreeg Nataschja Hummel op 26 augustus 2022 de prijs voor het beste arbeidsrechtelijke proefschrift in de periode 2017-2021.

 

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020

Andere suggesties…