Het nieuwe arbeidsrecht in de publieke sector

32.50

Beschrijving

Naar verwachting zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking (Wnra) treden. Deze wet zorgt voor nieuw arbeidsrecht in de publieke sector. Capra Advocaten is al vele jaren (om precies te zijn 90 jaar) in verschillende hoedanigheden – adviseur, procesgemachtigde, docent en onderzoeker – actief in met name de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Het ligt dan ook voor de hand dat Capra Advocaten, als specialist pur sang in arbeidsrecht dat betrekking heeft op deze drie sectoren, daaraan uitvoerig aandacht besteedt. Dat heeft geresulteerd in deze symposiumbundel, uitgegeven in het kader van het 90-jarig bestaan dat op 1 november 2018 in Amersfoort werd gevierd.
In deze bundel wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van het nieuwe arbeidsrecht, en er wordt in kaart gebracht met welke verschillen de beoefenaren van dit arbeidsrecht (leidinggevenden, HR-medewerkers, P&O-adviseurs, juristen, advocaten et cetera) rekening dienen te houden.
Aan de orde komen: het bereik en de hoofdlijnen van de Wnra, de kern van het nieuwe arbeidsrecht voor ambtenaren, arbeidsvoorwaardenoverleg en medezeggenschap, het ambtenarenprocesrecht nieuwe stijl, het ontslagrecht, reorganisaties, beëindigingsregelingen en tuchtrecht en integriteit.

Extra informatie

Aantal pagina's

Auteur

Jaar van uitgave

2018

ISBN

Andere suggesties…