Van ambtenaar naar ambtenaar

35.00

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikelnummer: 978-90-8863-219-8 Categorie: Tag:

Beschrijving

Op 9 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigd. Vanaf 1 januari 2020, de streefdatum van inwerkingtreding van deze wet, wordt de eenzijdige aanstelling van ambtenaren verruild voor een arbeidsovereenkomst. De afgelopen jaren heeft de Vereniging Ambtenaar & Recht tijdens haar halfjaarlijkse bijeenkomsten geregeld aandacht besteed aan deze wet. In 2012 en 2016 werden bijeenkomsten georganiseerd met het (destijds nog) voorstel van wet als thema. Dit heeft geresulteerd in de eerste publicatie van de vereniging: het verslag van de bijeenkomst in 2012. De tweede publicatie, Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht, werd tijdens de lustrumbijeenkomst in 2014 gepresenteerd aan de leden.
De bekrachtiging van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren acht de vereniging het uitgelezen moment voor een derde publicatie. Hoewel de discussie over handhaving van de publiekrechtelijke aanstelling van ambtenaren grotendeels beslecht lijkt te zijn, resteren nog talloze vragen rondom de op handen zijn de normalisering, en dringen nieuwe vragen zich op.
In deze bundel wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, alsmede de gevolgen van deze wet voor de (rechts)positie van de ambtenaar, belicht vanuit verschillende perspectieven. Daarbij valt te denken aan ambtelijke kernwaarden en integriteit, de verambtelijking van het private ontslagrecht, de sociale zekerheid, de aansprakelijkheid van ambtenarenwerkgevers, rechtsbescherming, bewijsrecht, het arbeidsvoorwaardenoverleg, het overgangsrecht, het Europees perspectief – en wat er gebeurt met ambtenaren die de normaliseringsdans ontspringen en ambtenaren die ‘omgekeerd’ normaliseren.

Extra informatie

Auteur

, ,

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2018

Andere suggesties…