Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans in medische zaken

25.00

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een onzeker oorzakelijk verband

Artikelnummer: 978-90-8863-241-9 Categorieën: , Tags: , ,

Beschrijving

Wanneer bij een medische ingreep een fout wordt gemaakt, is achteraf soms lastig te bepalen of het letsel ook zonder deze fout zou zijn ingetreden. Een rechter die zich buigt over een dergelijk aansprakelijkheidsgeschil ziet zich gesteld voor de soms onmogelijke taak om al dan niet schadevergoeding toe te kennen, terwijl mogelijk ook andere factoren van invloed zijn geweest op het ontstaan van de schade. Dit kan zijn gelegen in de geneeskundige behandeling, maar bijvoorbeeld ook in de gezondheidstoestand van de patiënt, of doordat deze gegeven instructies niet goed heeft opgevolgd.
Zaken van medische aansprakelijkheid kampen daarom al snel met een causaliteitsprobleem: er bestaat onzekerheid over het oorzakelijk verband tussen de fout van de arts en de geleden schade. Gewoonlijk zijn er dan twee opties: causaal verband wordt aangenomen – de arts is dan aansprakelijk – óf er wordt geen causaal verband aangenomen, waarna de vordering van de patiënt wordt afgewezen.
Voor de onzekere gevallen leiden deze twee extremen echter niet tot een acceptabel resultaat. Omdat de harde juridische drempel van het condicio sine qua non-verband niet voldoet voor de gevallen met een onzeker causaal verband, moet worden gezocht naar een alternatieve oplossing.
In dit boek gaat de auteur in op een belangrijk alternatief: het leerstuk van het verlies van een kans, of kansschade. Dit ziet op situaties waar onzekerheid bestaat over de hypothetische vraag of de patiënt beter af was geweest indien de arts de fout niet had gemaakt. Voordeel van deze benadering is dat het partijen tegemoetkomt om toch enige schade vergoed te krijgen wanneer het oorzakelijk verband niet direct valt aan te tonen. De auteur onderzoekt de praktijk en de wenselijkheid van het leerstuk van het verlies van een kans voor het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht.

De auteur, mr. N.G. Blokland, is advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2019

Andere suggesties…