Schadetoerekening bij onzekere causaliteit

25.00

Het verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid

Beschrijving

In de medische praktijk speelt niet zelden de vraag of bij een patiënt opgetreden gezondheidsschade in oorzakelijk verband staat met een gemaakte medische fout. Ook buiten de medische praktijk is veelvuldig aan de orde of het causale verband tussen een geschonden (beroeps)norm en bepaalde schade kan worden vastgesteld. De Hoge Raad heeft in voorkomende gevallen toepassing gegeven aan de proportionele aansprakelijkheid. Daarmee verband houdt het eerder door de Hoge Raad erkende leerstuk van ‘het verlies van een kans’. In 2012 heeft de Hoge Raad een onderscheid tussen deze leerstukken gemaakt, wat in de literatuur veel stof heeft doen opwaaien en waarover tot op heden geen overeenstemming is bereikt.
In dit boek onderzoekt mr. Hedwig Peperkamp op grond van een feitelijke, juridische en rechtsvergelijkende analyse, of er een onderscheid bestaat op grond waarvan gedifferentieerd zou moeten worden in het stellen van voorwaarden voor aansprakelijkheid en de vergoedbaarheid van de schade. Zij weerlegt bestaande theorieën op grond waarvan een dogmatisch onderscheid tussen kansschade en proportionele aansprakelijkheid wordt verondersteld en op grond waarvan in buitenlandse rechtsstelsels een uitzonderingspositie wordt gecreëerd voor de medische fout. In de rechtsvergelijking richt zij de aandacht op relevante beschouwingen in het Engelse en het Franse recht en ook op het Belgische recht, waarin zich de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft voorgedaan die in fundamentele zin parallel loopt met die in het Nederlandse recht.

Extra informatie

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2018

ISBN

Andere suggesties…