Vormerkung versus verhaalsbeslag

25.00

Artikelnummer: 978-90-8863-142-9 Categorieën: , ,

Beschrijving

Met de introductie van de Vormerkung in 2003 zou de koper van een registergoed een betere positie krijgen. Omdat hij de koopovereenkomst kan laten inschrijven in de openbare registers, wordt hij tegen een aantal limitatief opgesomde rechtsfeiten beschermd.
De schuldeiser van de verkoper kan zich echter nog verhalen op de koopsom door derdenbeslag onder de notaris en/of de koper te leggen. Wanneer beslag op de vordering tot betaling van de koopprijs onder de koper wordt gelegd, kan de koper ten opzichte van de beslaglegger niet meer bevrijdend aan de notaris betalen, met als gevolg dat de levering van het registergoed niet zal plaatsvinden. De met de Vormerkung beoogde bescherming van het recht op levering van de koper wordt hierdoor gefrustreerd.
Het concept-wetsvoorstel Verbeterde werking Vormerkung bij beslag beoogt deze patstelling te doorbreken. In dit boek onderzoekt mr. Anje Buurma of de wetgever daarin zal slagen. Zij constateert dat er een ongewenst neveneffect zal optreden: de wettelijke rangorde tussen de verhaalzoekende schuldeisers van de verkoper wordt verstoord. De beslaglegger die voor de inschrijving beslag heeft gelegd op het registergoed (de anterieure beslaglegger), krijgt door de werking van de Vormerkung zijn volledige vordering voldaan. De posterieure beslaglegger, die na de inschrijving beslag wil laten leggen, zal genoegen moeten nemen met een eventueel restant van de koopsom.
In dit boek bespreekt de auteur de algemene aspecten van de Vormerkung, de in de rechtspraktijk ontstane problemen rondom de werking van de Vormerkung bij beslag, de door de wetgever voorgestelde oplossing en alternatieve voorstellen voor een correct functionerende Vormerkung bij verhaalsbeslag.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014