Aanbieding!

Vestiging van aansprakelijkheid

20.00

Schuld in het strafrecht en het privaatrecht

Artikelnummer: 978-90-8863-184-9 Categorieën: , ,

Beschrijving

Zowel in het strafrecht als in het privaatrecht wordt aan de hand van het begrip schuld de persoon van de dader bestudeerd. Dat gebeurt om te bepalen of deze dader een strafbaar feit kan worden verweten en om na te gaan of een onrechtmatige daad aan de dader kan worden toegerekend. Een probleem is echter dat uit het Wetboek van Strafrecht, noch uit het Burgerlijk Wetboek duidelijk blijkt wat onder schuld moet worden verstaan. Er is nauwelijks onderzoek gedaan hoe het strafrechtelijke begrip culpa en privaatrechtelijke begrip schuld zich tot elkaar verhouden. Dit boek voorziet in die leemte.
In deze studie behandelt Daniël Post de positie van culpa in het strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht en de positie van schuld in de ‘toerekeningsfase’ van het civiele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Hierbij gaat hij dieper in op de verhouding tussen de normatieve en subjectieve componenten van schuld, waarbij het leerstuk van de ‘gesubjectiveerde onrechtmatigheid’ een centrale rol speelt. Tot slot stelt de auteur de constituering van aansprakelijkheid aan de orde. Het is, gelet op de consequenties van een veroordeling, vanzelfsprekend dat een privaatrechtelijke aansprakelijkheid eenvoudiger te vestigen is dan een strafrechtelijke. Maar is dat wel altijd zo? En welke mate van onvoorzichtigheid en verwijtbaarheid dient dan aanwezig te zijn, om aansprakelijkheid in beide rechtsgebieden te kunnen vaststellen?

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2016