Verboden verenigingen

25.00

Het verbieden en ontbinden van een rechtspersoon in verhouding tot de vrijheid van vereniging

Beschrijving

Pedofielenvereniging Martijn, motorclubs als Hells Angels, Bandidos, No Surrender en Satudarah, extreemrechtse politieke partijen – velen zien graag een verbod. De wet biedt die mogelijkheid in art. 2:20 BW, waarin de ontbinding en verbodenverklaring van een rechtspersoon is geregeld. Hierin is onder meer bepaald dat een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, op verzoek van het Openbare Ministerie door de rechtbank wordt ontbonden en verboden verklaard. Dat levert wel een aantasting op van het fundamentele recht op vrijheid van vereniging (art. 11 EVRM en art. 8 Gw). Deze bepalingen dwingen daarom tot een terughoudende toepassing van art. 2:20 BW.
In dit boek gaat mr. Jaline Groen-de Kimpe nader in op de verhouding tussen de vrijheid van vereniging en de ontbinding en verbodenverklaring van een rechtspersoon. Centraal staat de vraag onder welke omstandigheden een inperking op die vrijheid van vereniging, door een verbodenverklaring en ontbinding van een rechtspersoon, is gerechtvaardigd. De auteur onderzoekt daarbij hoe de wetgever respectievelijk de rechter de criteria die gelden voor het verbieden en ontbinden van een rechtspersoon in de zin van art. 2:20 BW uitleggen. Ook gaat ze in op vragen in hoeverre de grondrechten een rol spelen bij de uitleg van deze criteria, en wat de invloed is van de margin of appreciation-doctrine op de verhouding tussen art. 11 EVRM en art. 2:20 BW. Tot slot schetst de auteur in hoeverre een klacht tegen de Nederlandse Staat door Vereniging Martijn kans van slagen heeft.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014