Rechtsbescherming binnen het Europese bankentoezicht

27.50

De werking van het Single Supervisory Mechanism en de gevolgen voor een effectieve rechtsbescherming

Artikelnummer: 978-90-8863-206-8 Categorie:

Beschrijving

De kredietcrisis (2008) en de daaruit voortvloeiende euro- en bankencrisis hebben ertoe geleid dat binnen de eurozone in hoog tempo maatregelen werden genomen om het financiële toezichtsysteem te ‘repareren’. De Europese Raad (van regeringsleiders) gaf in 2012 het startschot voor deze reparatie. Vanaf dat moment is men gaan bouwen aan een Europese Bankenunie, waarvan een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme de eerste ‘hoeksteen’ vormt.
Binnen dit zogeheten Single Supervisory Mechanism zijn de prudentiële toezichttaken verdeeld tussen de Europese Centrale Bank en de nationaal bevoegde toezichthoudende autoriteiten (National Competent Authorities). Dit heeft ertoe geleid dat financiële instellingen zich niet meer alleen geconfronteerd zien met nationale toezichthouders, maar in belangrijke mate ook met de ECB. Bovendien heeft laatstgenoemde nieuwe, verregaande bevoegdheden tot haar beschikking gekregen en kan zij stevige maatregelen nemen. In dit boek onderzoekt mr. S.A.M. Keunen of daartegen een voldoende effectieve rechtsbescherming openstaat.
Daartoe plaatst de auteur eerst de komst van de Europese Bankenunie in een breder perspectief. Vervolgens bespreekt hij het Single Supervisory Mechanism en gaat nader in op de juridische grondslag, de taakverdeling tussen de Europese Centrale Bank en de nationale toezichthouders en de specifieke bevoegdheden waarover zij beschikken. Nadat duidelijk is hoe het Europese bankentoezicht op dit moment is vormgegeven en met welke bevoegdheden de onder toezicht staande instellingen te maken kunnen krijgen, wordt bezien of tegen de uitoefening van deze bevoegdheden een voldoende effectieve rechtsbescherming openstaat.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017