Praktijkboek Bibob

27.50

Artikelnummer: 978-90-8863-109-2 Categorie:

Beschrijving

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) beoogt de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen en vervlechting van de onder- en bovenwereld te voorkomen. Bestuursorganen kunnen van dit preventieve instrument gebruik maken om zo criminele facilitering te voorkomen. Wanneer op basis van de Wet Bibob een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning, subsidie of aanbesteding zal worden of is gebruikt voor criminele doeleinden, dan is het bestuursorgaan bevoegd om de beschikking te weigeren of in te trekken, dan wel de gegadigde voor de overheidsopdracht te weigeren.
Maar wat is een ‘ernstig gevaar’? Dat praktische aspect, wat de kern vormt van ieder Bibob-advies, staat centraal in het Praktijkboek Bibob. Om die vraag te beantwoorden, gaat mr. Avril Schreurs in op de totstandkoming en de inhoud van de Wet Bibob, de branches waarop de wet van toepassing is en de rol van het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Daarnaast wordt het gebruikte bewijs in de Bibob-adviezen behandeld, zoals anonieme tips, CIE-informatie, geldboetes, sepots, voorwaardelijke straffen en vrijspraken. Ook de reikwijdte van het zakelijk samenwerkingsverband komt aan de orde en de waarborgen die er zijn voor de (rechts)personen die met de Bibob-procedure te maken krijgen. Tot slot blikt de auteur vooruit op de aangekondigde wijziging van de Wet Bibob, waardoor vastgoedtransacties onder de wet komen te vallen en de onderzoeksmogelijkheden van het openbaar bestuur worden uitgebreid.
Mr. Avril Schreurs MSc. is accounthouder en adviseur Bibob bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013

Andere suggesties…