Aanbieding!

Huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en slachtofferrechten

10.00

Een onderzoek naar de rechtspositionele waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuisplaatsing van de (ex-)partner in Nederland, Oostenrijk en Spanje

Artikelnummer: 978-90-8863-075-0 Categorieën: , , ,

Beschrijving

Huiselijk geweld is een van de omvangrijkste geweldsvormen in de westerse samenleving. Zo worden in Nederland jaarlijks ruim 63 duizend meldingen van huiselijk geweld gedaan. Het aantal gevallen van huiselijk geweld is echter veel hoger. Geschat wordt dat slechts 12 procent van alle voorvallen de politie bereikt.
In dit boek beschrijft mr. Felipa Groenewoud Mealha de juridische aspecten van het (ex-)partnergeweld, de mogelijkheid van uithuisplaatsing en de rechtspositie van het slachtoffer. Daarvoor onderzoekt zij wetgeving en jurisprudentie en vergelijkt de situatie in Nederland met die van Oostenrijk en Spanje. Een uithuisplaatsingsmaatregel kan strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuursrechtelijk van aard zijn en een dergelijke maatregel kan niet altijd los worden gezien van andere mogelijkheden, zoals een contactverbod. In dit boek komen deze maatregelen in hun onderling verband aan de orde.
Door huiselijk geweld en uithuisplaatsingen in de drie landen te toetsen aan internationale en Europese regelgeving, beschrijft de auteur welke rechten een rechtsstelsel minimaal behoort te bevatten om de rechtspositie van het slachtoffer bij het proces over de uithuisplaatsing van de (ex-)partner te waarborgen. Het beginsel van zelfbeschikking, de beschermingsplicht van de overheid en het gelijkheidsbeginsel zijn elementen die bij een dergelijke procedure in acht moeten worden genomen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2011