Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitiem strafvorderlijk handelen

47.50

Ook interessant voor u:

Artikelnummer: 978-90-8863-034-7 Categorie:

Beschrijving

Dwangmiddelen zijn slechts toegestaan op grond van de wet en in het kader van een specifieke overheidstaak, zoals strafvordering. Zijn deze dwangmiddelen, waarbij sprake is van inbreuken of beperkingen op grondrechten, uitgevoerd conform de eisen van geschreven en ongeschreven recht, dan zijn het rechtmatige overheidshandelingen. Toch kunnen verdachten die daarmee worden geconfronteerd schade lijden. Het proefschrift van Marlèn Dane behandelt de aansprakelijkheid van de overheid voor schade die is toegebracht door legitiem strafvorderlijk handelen (inclusief de toepassing van dwangmiddelen).
In dit onderzoek analyseert de auteur uitgebreid hoe de straf- en de civiele rechter met de schadevergoedingsregeling zijn omgegaan. Zij gaat in op de vraag in hoeverre dit rechtsterrein zich heeft ontwikkeld tot een wenselijke rechtspraktijk vanuit enkele fundamentele uitgangspunten van de rechtsstaat, zoals het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van rechtseenheid. Die wenselijkheid wordt ook beoordeeld aan de hand het onschuldbeginsel, materiële schuld, verdenking, verklaringsvrijheid en zwijgrecht. De rechtspraktijk is volgens de auteur inconsistent en geeft geen rechtszekerheid.
Inmiddels staan we aan de vooravond van een wetsvoorstel voor vergoeding van strafvorderlijke schade. Welke opvatting dient te worden gereflecteerd in een wettelijke regeling? De auteur beantwoordt de vraag in hoeverre toenadering dient plaats te vinden tot het bestuursschaderecht, waar schadevergoeding wordt gebaseerd op het beginsel égalité devant les charges publiques. Dit mondt uit in een kritische beschouwing van het ontwerp wetsvoorstel ‘Schadecompensatie strafvorderlijk overheidsoptreden’.
Proefschrift Universiteit Leiden
Reeks E.M. Meijers Instituut, nr. MI 156

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2009

Andere suggesties…