Kwalificering van doodslag

27.50

Een onderzoek naar voorbedachte raad, motief en uitvoeringswijze bij de opzettelijke levensdelicten

Artikelnummer: 978-90-8863-051-4 Categorie:

Beschrijving

Van oudsher spelen het motief van de dader en de wijze waarop het delict is gepleegd in het Wetboek van Strafrecht geen rol. In slechts een enkele delictsomschrijving zijn zij terug te vinden als bestanddeel. Bij de gekwalificeerde doleuze levensdelicten komen zij in het geheel niet voor: de voorbedachte raad en bepaalde oogmerken kwalificeren de doodslag. In dit boek gaat mr. Iris Haenen na of dit wel voldoende is, juist nu door een verregaande objectivering in de rechtspraak het bestanddeel ‘met voorbedachten rade’ uitgehold raakt.
Na een uitgebreide beschrijving van de bestanddelen die doodslag kwalificeren, wordt in dit boek bezien of motief en modus operandi wellicht een aanvulling kunnen vormen op de kwalificerende bestanddelen van de opzettelijke levensdelicten. Hierbij behandelt zij ook het Duitse strafrecht, waar dergelijke bestanddelen in de wet terugkomen. In deze rechtsvergelijkende studie wordt de vraag gesteld of de Nederlandse en Duitse bestanddelen geschikt zijn om de doodslag in het Wetboek van Strafrecht te kwalificeren en ze zo binnen het bereik van levenslange gevangenisstraf te brengen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2009