Aanbieding!

De verdediging en de forensisch deskundige

10.00

Uitoefening van het recht op contra-expertise in het strafproces

Artikelnummer: 978-90-8863-008-8 Categorie:

Beschrijving

Partijen in het strafprpces dienen over gelijke juridische wapens te kunnen beschikken, zo leert het beginsel van equality of arms. Volgens Kristel Koese is dit in de Nederlandse rechtspraktijk bij de inschakeling van deskundigen niet het geval. Juist door de steeds grotere rol die deskundigen in het proces spelen, moet de verdediging voldoende mogelijkheden krijgen het deskundigenbewijs te betwisten. Het recht om eigen deskundigen in te schakelen moet niet alleen worden gezien als een verdedigingsrecht maar als een vereiste voor een eerlijk proces.
In dit boek onderzoekt Kristel Koese (werkzaam bij het NFI) de rol van contra-expertise tijdens het opsporingsonderzoek en tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. Volgens de auteur dienen er meer waarborgen te komen voor de vergoeding van door de verdachte gemaakte kosten in het kader van contra-expertise. Verder zou er, naast het NFI, een tweede forensisch instituut moeten komen waar de verdediging deskundigenonderzoek kan laten verrichten op gelijkwaardig niveau als het Openbaar Ministerie.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2007