Overdracht onder insolventievoorwaarde

32.50

De inwerkingtreding van een ontbindende of opschortende insolventievoorwaarde, waardoor een goed verloren gaat voor de boedel

Beschrijving

Een overdracht onder insolventievoorwaarde of insolventieclausule is een beding in een contract dat ziet op de insolventie van de wederpartij. Raakt die partij insolvent, dan is het de bedoeling dat het beding automatisch een gedane overdracht ontbindt of een opgeschorte overdracht bewerkstelligt. Het gevolg is dat de boedel een goed armer is geworden.
Hoe legitiem de behoefte van een partij om zich te wapenen tegen de betalings- en prestatieonmacht van een wederpartij ook is, het is de vraag of zo’n insolventievoorwaarde in alle gevallen wel is geoorloofd. In dit boek probeert mr. Arnold Vedder die vraag te beantwoorden. Daarbij besteedt hij speciale aandacht aan de intellectueel eigendomslicentie en de sale-and-lease-backconstructie.
Eerst bespreekt de auteur de technisch-juridische aspecten van een overdracht onder insolventievoorwaarde, en hoe deze er bij een sale-and-lease-back of een IE-recht kan uitzien. Vervolgens gaat hij uitgebreid in op de vraag waarom insolventievoorwaardes worden overeengekomen, wat daar bezwaarlijk aan kan zijn en hoe in de rechtspraktijk tot op heden wordt geoordeeld over insolventieclausules. Daarna gaat hij verschillende vermogensrechtelijke en insolventierechtelijke leerstukken langs en beoordeelt of de overdracht onder insolventievoorwaarde daarmee niet strijdig is. Met het toetsingskader dat daaruit volgt is hij in staat om zijn oordeel te geven over de vraag of en wanneer een overdracht onder insolventievoorwaarde geldig is naar Nederlands recht.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020