Aanbieding!

Cumulatief beslag

10.00

Samenloop van verhaalsbeslagen in en buiten faillissement

Artikelnummer: 978-90-8863-099-6 Categorieën: ,

Beschrijving

Eén schuldenaar, meerdere schuldeisers. Deze situatie van concursus creditorum doet zich vaak voor in tijden waarin betalingsachterstanden zich opstapelen, executieveilingen explosief toenemen en het aantal faillissementen blijft stijgen. De samenloop van verhaalszoekende schuldeisers kan tot complexe situaties en belangrijke praktische vragen leiden. Welke instrumenten biedt de wet aan de medeschuldeiser om aan te sluiten bij een door een verhaalsbeslag ingeleide verhaalsprocedure? Wat voor invloed heeft de blokkerende werking van beslag op de mogelijkheden voor de medeschuldeisers om mee te delen in de executieopbrengst? Tot welk moment kan een cumulatief meedelend beslag worden gelegd? Hoe dienen medeschuldeisers te handelen in het zicht van faillissement? Moet de individuele verhaalsuitoefening door middel van verhaalsbeslagen in Nederland beter op elkaar worden afgestemd?
De rode draad van dit boek is de veelvoorkomende positie van een medeschuldeiser die wil aansluiten bij een door een verhaalsbeslag ingeleide verhaalsprocedure. Mr. Lonni Westland bestudeert de verhouding tussen individueel verhaalsbeslag en collectieve verhaalsuitoefening door middel van cumulatief meedelend beslag en faillissement. Zo wordt onder meer behandeld wanneer een gerechtelijke tenuitvoerlegging ten einde komt, wat de positie is van de onverdeelde executieopbrengst in faillissement en hoe de verhouding is tussen de blokkerende werking van een beslag en een op dat beslag volgend faillissement van de beslagschuldenaar, dan wel de derde-verkrijger, indien sprake is van verrichte handelingen in weerwil van het beslag. Tevens bespreekt de auteur in hoeverre een vorm van coördinatie van samenloop van verhaalsbeslagen in Nederland gewenst en haalbaar is.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2012