Eigendomsvoorbehoud buiten en in faillissement

20.50

Artikelnummer: 978-90-8863-018-7 Categorieën: ,

Beschrijving

In dit boek onderzoekt mr. Gosse Boeve (Banning Advocaten, Den Bosch) enkele aspecten van het eigendomsvoorbehoud (buiten en in faillissement) vanuit positiefrechtelijk, normatief en rechtsvergelijkend perspectief. Aan de orde komen onder meer de juridische constructie van het eigendomsvoorbehoud, de verhouding met de fiduciaire zekerheidsoverdracht, het verlengde eigendomsvoorbehoud, voor welke vorderingen het eigendomsvoorbehoud kan worden overeengekomen, de rechtspositie van de vervreemder en verkrijger en de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud.
Met name in faillissement speelt het eigendomsvoorbehoud een belangrijke rol. Hoe verhoudt het eigendomsvoorbehoud zich tot het bodemrecht van de fiscus en de afkoelingsperiode? Is de curator bevoegd tot gebruik en/of verbruik van de onder eigendomsvoorbehoud overgedragen zaken? Wat is de invloed van maatschappelijke belangen en wat zijn de gevolgen van een overdracht van een onderneming going concern op het (voort)bestaan van een overeengekomen eigendomsvoorbehoud?
Als aanvulling op het positiefrechtelijk onderzoek bespreekt de auteur mogelijk toekomstige regelgeving en biedt hij aanbevelingen vanuit rechtsvergelijkend perspectief. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan Article 9 Uniform Commercial Code (UCC), dat als gevolg van de toenemende internationalisering van het handelsverkeer steeds belangrijker wordt.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2007