De faillissementscurator als pseudo-ondernemer

29.50

De voortzetting van de onderneming vanuit faillissementsrechtelijk en ondernemingsrechtelijk perspectief bezien

Artikelnummer: 978-90-8863-149-8 Categorieën: ,

Beschrijving

De curator is bevoegd om een failliete onderneming gedurende een zekere tijd voort te zetten. Het onderzoek naar een mogelijke voortzetting is één van de eerste taken die de faillissementscurator onderneemt, aangezien de voortzetting bij uitstek het middel is om een groter boedelactief te verkrijgen of om de onderneming, ten behoeve van een doorstart, going concern te verkopen. De curator lijkt zich gedurende de voortzetting te gedragen als een ondernemer. Dat kan vergaande juridische consequenties hebben.
In dit boek gaat mr. Bob Rikkert in op de faillissementsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke aspecten van de voortzetting. Hij behandelt het algemene kader van de voortzetting, de instrumenten die de curator ten dienste staan om de onderneming voort te zetten (zoals de afkoelingsperiode, het boedelkrediet en het leerstuk van de wederkerige overeenkomsten) en het onderhanden werk, alsmede cessie- of verpandingsverboden die daarop betrekking kunnen hebben.
De auteur gaat verder in op de positie die de curator binnen de vennootschap inneemt en de gevolgen die het faillissement heeft op de corporate governance binnen de vennootschap. Daarbij wordt ook besproken of het handelen van de curator gedurende de voortzetting voorwerp kan zijn van een enquêteprocedure en of de curator in deze periode verplicht is tot het opmaken van de jaarrekening. Tot slot wordt de aansprakelijkheid van de voortzettende curator beschouwd.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014