De pre-pack in de praktijk

35.00

Een analyse van 48 faillissementen waarin de aanwijzing van een beoogd curator heeft plaatsgevonden

Artikelnummer: 978-90-8863-155-9 Categorie:

Beschrijving

Een pre-pack is een in beslotenheid voorbereide doorstart van (gezonde onderdelen van) de onderneming vóór faillissement door middel van een activatransactie die na faillietverklaring wordt geëffectueerd. Waardemaximalisatie en behoud van werkgelegenheid worden gezien als de belangrijkste voordelen van een pre-pack. Een vraag die vaak wordt opgeworpen is of een pre-pack niet leidt tot misbruik: de pre-pack wordt dan gezien als een oneigenlijk instrument om goedkoop werknemers, contracten en schulden te kunnen saneren via een (schijn)faillissement, waarbij doorstartkandidaten (bewust) buiten de deur worden gehouden.
In amper drie jaar tijd is de pre-pack als buitenwettelijk instrument al tientallen keren toegepast. Het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I strekt ertoe deze praktijk wettelijk te codificeren. In dit boek beschrijft mr. Jordy Hurenkamp (advocaat bij Wijn & Stael Advocaten, Utrecht) hoe de pre-pack zich tot op heden heeft ontwikkeld binnen het Nederlandse faillissementsrecht en tot welke resultaten dat heeft geleid. Kern van zijn boek is een uitgebreide empirische analyse van 48 faillissementsverslagen waarin de aanwijzing van een beoogd curator heeft plaatsgevonden, al dan niet met een pre-pack tot gevolg. Voorts bespreekt de auteur de zienswijze van een groot aantal juristen die betrokken zijn geweest bij deze pre-packs, die hij naar aanleiding van zijn empirische analyse heeft geïnterviewd.
De resultaten beschrijft de auteur aan de hand van de drie fasen bij een pre-pack: het verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator, het proces van totstandkoming van een pre-pack en de uitvoering daarvan. Bij de resultaten speelt het (rechterlijk) toezicht bij een pre-pack een belangrijke rol, waarbij de auteur onderzoekt hoe dit toezicht in de praktijk kan worden vormgegeven zodat waardemaximalisatie wordt gewaarborgd en oneigenlijk gebruik wordt voorkomen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014

Andere suggesties…