Het dilemma van de notaris

27.50

Meewerken aan het plegen van wanprestatie of dienst weigeren?

Artikelnummer: 978-90-8863-207-5 Categorie:

Beschrijving

Notarissen kunnen worden geconfronteerd met situaties waarbij de belangen van derden in het geding zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het niet doorgeven van een kettingbeding in de leveringsakte of de vestiging van een tweede hypotheek zonder toestemming van de eerste hypotheekhouder. Steeds is de vraag hoe de notaris hiermee moet omgaan. Dient hij medewerking te verlenen aan het plegen van wanprestatie door zijn cliënt of heeft de notaris dan dienst te weigeren?
Deze vraag kan niet duidelijk worden beantwoord. De jurisprudentie van de notariële tuchtrechter en die van de civiele rechter botsen op dit punt met elkaar en verlangen, in dezelfde situatie, tegengesteld gedrag van de notaris. Hierdoor komt de notaris voor het dilemma te staan welke koers hij nu dient te volgen.
In dit boek onderzoekt de auteur wat de notaris moet doen wanneer de tuchtrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie zo uiteenlopen en hoe deze spagaat voor de notaris het beste kan worden voorkomen. Hij zet uiteen hoe de notariële tuchtrechter en de civiele rechter omgaan met het plegen van wanprestatie en onrechtmatige daad. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het door de Hoge Raad gewezen arrest De Novitaris van 3 april 2015. Aansluitend behandelt de auteur de problematiek die ontstaat door dit verschil in behandeling, maakt hij een korte rechtsvergelijking met het Duitse recht en bespreekt hij mogelijke oplossingen. Op basis van zijn bevindingen formuleert de auteur enkele krachtige aanbevelingen waarmee zou kunnen worden voorkomen dat de notaris voor dit dilemma komt te staan.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017