Grensoverschrijdende detachering

28.50

Werknemersbescherming in het Unierecht

Artikelnummer: 978-90-8863-211-2 Categorie:

Beschrijving

Detachering van buitenlandse werknemers naar Nederland lijkt een succesverhaal, maar er zijn ook kritische geluiden, over maatschappelijke fricties, oneerlijke concurrentie, social dumping en zelfs uitbuiting. In dit boek onderzoekt de auteur of het voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn deze kritische geluiden daadwerkelijk adresseert. Dit boek geeft de lezer inzicht in arbeidsvoorwaarden die in situatie van grensoverschrijdend verkeer wel of niet moeten worden gevolgd.
De auteur staat allereerst stil bij de totstandkoming van het Europees wettelijk kader waarbinnen grensoverschrijdende werknemers op grond van het vrij verkeer van werknemers een ruime arbeidsrechtelijke bescherming genieten naar vervolgens de Detacheringsrichtlijn, die de arbeidsrechtelijke bescherming juist weer inperkte. In het bijzonder daar waar het gaat om werknemers in de zin van contracting, intra-concernuitlening en uitzending.
Vervolgens beschrijft en onderzoekt de auteur het voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn waarmee de arbeidsrechtelijke bescherming voor grensoverschrijdende werknemers weer zou moeten worden vergroot door de doelstelling van ‘gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk op dezelfde locatie’ te formuleren. De auteur plaatst er echter grote vraagtekens of die doelstelling daadwerkelijk bereikt gaat worden.
Tot slot presenteert de auteur alternatieven waarmee deze doelstelling alsnog zou kunnen worden bereikt. Zij pleit ervoor om detachering in de zin van uitzending en intra-concernuitlening uit te zonderen van de Detacheringsrichtlijn en te plaatsen in het kader van vrij verkeer van werknemers.
Grensoverschrijdende detachering: werknemersbescherming in het Unierecht is een naslagwerk dat interessant is voor een ieder die in aanraking komt met internationale arbeidsrelaties.
De auteur, mr. J.J.M. van den Hof, is werkzaam als advocaat arbeids- en pensioenrecht bij Dirkzwager advocaten en notarissen N.V.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017