De goederenrechtelijke vormgeving van de Groninger akte

25.00

Een juridisch-dogmatisch en praktisch overzicht

Artikelnummer: 978-90-8863-293-8 Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

Bij een ‘Groninger akte’ draagt de verkoper het registergoed over op de koper, terwijl de koper de koopsom pas op een (veel) later moment voldoet. Om ervoor te zorgen dat de verkoper weer eigenaar wordt wanneer de koper niet betaalde, werd in het verleden het goed overgedragen zonder het recht op ontbinding uit te sluiten. Tegenwoordig wordt de Groninger akte vooral gebruikt om een fiscaal voordeel te behalen: een vrijstelling op de overdrachtsbelasting wanneer een goed wordt verkregen binnen een bepaalde termijn na een eerdere verkrijging.
In dit boek wordt besproken op welke wijze de Groninger akte goederenrechtelijk dient te worden vormgegeven. Daarbij wordt zowel de vraag beantwoord of het mogelijk is een voorwaarde te verbinden aan de titel, de levering en/of de overdracht alsook de vraag of het intreden van de voorwaarde in al die gevallen goederenrechtelijk effect sorteert.
De auteur legt uit wat de Groninger akte inhoudt en wat de doelen en ratio ervan zijn. Daarna bespreekt hij de overdracht van registergoederen, het gebruik van voorwaarden en de mogelijke kwalificatie van de levering en overdracht als rechtshandelingen. Vervolgens behandelt de auteur de goederenrechtelijke werking van de voorwaarde, waarbij hij ingaat op de terugwerkende kracht zoals dat gold onder het oude BW en de goederenrechtelijke werking onder het huidige Burgerlijk Wetboek. Op basis hiervan onderscheidt de auteur verschillende Groninger akte-constructies, toetst hij in hoeverre deze constructies aansluiten bij de wensen uit de rechtspraktijk en komt hij tot een werkbare vorm van de Groninger akte.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021

Andere suggesties…