Aanbieding!

De girale betaling en het faillissement

15.00

De betalende schuldenaar en het verhaalsrecht van de curator en de bank

Artikelnummer: 978-90-8863-146-7 Categorieën: , ,

Beschrijving

De girale betaling wordt in de rechtsliteratuur stiefmoederlijk behandeld, en dat geldt helemaal voor girale betalingen die zijn verricht op of rondom de datum van het faillissement. De discussie in de literatuur en jurisprudentie hierover is geenszins uitgekristalliseerd. In dit boek onderzoekt mr. Tim van Dijken (advocaat bij Dorhout Advocaten, Groningen) welke juridische gevolgen er zijn verbonden aan een door de (later) gefailleerde schuldenaar verrichte girale betaling op en rondom de datum van de faillietverklaring.
Om die vraag te beantwoorden behandelt de auteur eerst de juridische aspecten van de girale betaling, en gaat in op de verhouding tussen de schuldenaar en de schuldeiser en de verhouding tussen de rekeninghouder en de bank.
Vervolgens komt het faillissement van de betalende rekeninghouder aan de orde, en wordt de vraag beantwoord in welke gevallen de curator een door de (later) gefailleerde schuldenaar verrichte girale betaling kan terugvorderen van de schuldeiser, of van de bank van de schuldenaar die de betaalopdracht heeft uitgevoerd.
Tot slot wordt de – weinig benijdenswaardige – positie van de bank van de schuldenaar besproken. De auteur onderzoekt welke juridische mogelijkheden de bank van de schuldenaar heeft om het met de betaalopdracht gemoeide bedrag vergoed te krijgen, indien de bank de saldovermindering van de rekening van de schuldenaar niet aan de boedel kan tegenwerpen. Hij doet dan ook enkele suggesties om de benarde positie van de bank te verbeteren.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014