De centrale tegenpartij bij derivatentransacties

39.50

Handboek voor het huidige en toekomstige juridische kader voor CCPs

Beschrijving

Het onderwerp van dit boek – de centrale tegenpartij (CCP) bij derivatentransacties – geniet geen grote bekendheid. Dat is opmerkelijk, want de omvang van de derivatenmarkt is enorm. Zo stonden in de eerste helft van 2017 derivaten uit met een onderliggende waarde van 542.435 miljard USD, ruim zevenhonderd keer het BBP van Nederland. Een relatief groot percentage van deze derivaten wordt via een ‘Central Counterparty’ (centrale tegenpartij, CCP) gecleard. Een CCP plaatst zich bij een derivatentransactie tussen twee partijen in en vervult een cruciale functie in het financiële stelsel. CCPs zijn ‘systeemrelevant’: too important to fail. Om CCPs te reguleren zijn wereldwijd uitgebreide juridische kaders opgetuigd, wat in Europa heeft geleid tot de European Market Infrastructure Regulation (EMIR).
Een faillissement van een CCP is niet heel waarschijnlijk, maar ook niet ondenkbaar. Mocht het gebeuren, dan zijn de gevolgen voor de financiële stabiliteit mogelijk desastreus. Om die reden is er steeds meer aandacht voor een herstel- en afwikkelingskader dat speciaal is toegesneden op CCPs – de Central Counterparty Recovery and Resolution (CCPRR).
Omdat de derivatenwereld en de regelgeving omtrent derivaten als complex wordt beschouwd, begint de auteur met aan analyse daarvan: wat zijn derivaten, de geschiedenis en de relevante partijen. Daarna behandelt de auteur de rol van clearing & CCPs binnen het financiële stelsel. Vervolgens analyseert hij het belangrijkste regulatoire raamwerk voor CCPs in Europa, EMIR, bespreekt hij de CCPRR en de wijzigingen aan EMIR (EMIR 2.2), en geeft hij een waardering van het toekomstige juridische kader voor CCPs.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020

Andere suggesties…