De aansprakelijkheid van de kunstexpert

25.00

Over de zorgplicht bij het afgeven van certificaten en opinies over authenticiteit

Artikelnummer: 978-90-8863-216-7 Categorieën: ,

Beschrijving

Kunstexperts worden veelvuldig ingeschakeld om de authenticiteit van een schilderij vast te stellen. Als zij ten onrechte een werk toeschrijven aan een kunstenaar of wanneer de eigenaar van een kunstwerk het niet eens is met de authenticiteitsbeoordeling door de kunstexpert, kan deze laatste aansprakelijk zijn voor geleden schade. De beoordeling heeft immers invloed op de marktwaarde van het kunstwerk.
In dit boek onderzoekt mr. Marit Smid hoe de aansprakelijkheid van de kunstexpert die authenticiteitsonderzoek verricht en een authenticiteitsbeoordeling afgeeft, kan worden beoordeeld. Zij maakt onderscheid tussen een tweepartijenverhouding en een driepartijenverhouding. In het eerste geval wordt de kunstexpert door zijn contractspartij (eigenaar of potentiële koper) aansprakelijk gesteld op basis van wanprestatie. In een driepartijenverhouding wordt de kunstexpert door een derde partij aangesproken op basis van onrechtmatige daad.
De auteur vergelijkt de zorgvuldigheidsnorm die de kunstexpert in acht moet nemen met die van de accountant, bindend adviseur en notaris. Ook beantwoordt zij de vraag of de kunstexpert zijn aansprakelijkheid voor het authenticiteitsonderzoek en zijn onderzoeksresultaten kan uitsluiten middels een exoneratie.
De auteur besluit dit boek met een gezichtspuntencatalogus en aandachtspunten voor de praktijk. In deze gezichtspuntencatalogus worden zowel aan de rechter als aan de kunstexpert en zijn wederpartij (opdrachtgever of derde), handreikingen gedaan door een opsomming te geven van de mogelijk relevante omstandigheden bij aansprakelijkstelling van de kunstexpert.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017