Aanbieding!

AIVD-informatie als bewijs in het strafproces

10.00

De teloorgang van de scheiding tussen het inlichtingen- en opsporingsdomein

Artikelnummer: 978-90-8863-012-5 Categorie:

Beschrijving

Steeds vaker wordt AIVD-informatie gebruikt in de strijd tegen terroristen. Daarmee kan, zo betoogt Lonneke Jansen in dit boek, de scheiding tussen het inlichtingen- en het opsporingsdomein worden verstoord. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben een heel andere taak dan de politie en het Openbaar Ministerie en hun handelingen zijn niet omgeven met dezelfde waarborgen als de bevoegdheden van de opsporingsdiensten.
Toch werd in de zaak Eik geoordeeld dat AIVD-informatie voldoende grondslag kan vormen voor het begin van een strafrechtelijk onderzoek of de aanwending van opsporingsbevoegdheden. Bovendien kunnen ambtsberichten voor het bewijs worden gebruikt als zij voldoende toetsbaar zijn. Daartoe is inmiddels de Wet afgeschermde getuigen, die het gebruik van AIVD-informatie in het strafproces dient te vergemakkelijken, in werking getreden.
Bij deze ontwikkelingen plaatst de auteur kritische kanttekeningen. De Wet afgeschermde getuigen beperkt de verdediging in haar onderzoeksmogelijkheden. Daarmee dreigt het recht op een eerlijk proces te worden geschonden.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's