Aanbieding!

Afdracht van onrechtmatig verkregen winst

17.50

Een rechtsvergelijkende analyse van het leerstuk van de onrechtmatige winstafdracht

Artikelnummer: 978-90-8863-193-1 Categorie:

Beschrijving

Winstafdracht conform artikel 6:104 BW geeft de benadeelde, die schade lijdt als gevolg van een onrechtmatige daad of tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, aanspraak op de winst die met de onrechtmatige daad of tekortkoming is verkregen. Het leerstuk van de onrechtmatige winstafdracht wordt echter als problematisch beschouwd.
In Nederland biedt dit artikel vooral een stevig instrument om bijvoorbeeld illegale onderverhuur tegen te gaan, omdat originele huurders bij illegaal onderverhuur het risico lopen te worden geconfronteerd met het verlies van het onrechtmatig behaalde voordeel. Ze zijn dan minder snel geneigd om het gehuurde illegaal onder te verhuren. Hierbij kan mede worden gedacht aan de in populariteit toenemende Airbnb-constructies.
In dit boek analyseert mr. Richard Olde Wolbers hoe dit leerstuk zich in het Nederlandse rechtssysteem heeft ontwikkeld en welke problemen aan de orde komen bij de rechterlijke toepassing van artikel 6:104 BW. Ook onderzoekt hij het leerstuk van de onrechtmatig winstafdracht in het Zwitserse recht, en hoe dit aanknopingspunten kan bieden voor een soepele toepassing van het Nederlandse leerstuk van de onrechtmatige winstafdracht conform artikel 6:104 BW.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2016