Aansprakelijkheid van scholen

22.50

De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk

Artikelnummer: 978-90-8863-136-8 Categorieën: , ,

Beschrijving

Een schoolfeest dat uit de hand loopt, een leerling die stiekem gevaarlijke chemische stoffen uit het scheikundelokaal meeneemt, een hoogbegaafde leerling die onderpresteert, een leerling die tijdens een gymnastiekles uit de ringen valt. Het zijn bijna alledaagse voorbeelden waarin de zorgplicht van scholen centraal staat.
Nederlandse scholen hebben een niet geringe zorgplicht ten opzichte van hun leerlingen. En scholen kunnen aansprakelijk zijn voor de schade van deze leerlingen als de zorgplicht is geschonden. In dit handzame boek, met tal van praktijkvoorbeelden, bespreekt mr.dr. B.M. Paijmans hoe scholen dienen om te gaan met dit risico op schade en aansprakelijkheid.
De zorgplicht van een school is een open norm, die voor elke situatie en elke leerling afzonderlijk – vaak achteraf – moet worden ingevuld. Als handvat voor een concretisering vooraf wordt de zorgplicht in dit boek besproken voor verschillende categorieën: gebouw en inrichting, ongevallen, bewegingsonderwijs, pesten, misbruik en geweld, en de kwaliteit van het onderwijs. De zorgplicht van scholen, en daarmee het risico van scholen op aansprakelijkheid, is in elk van deze categorieën anders.
Brechtje Paijmans is sinds 2002 advocaat en staat veelvuldig verzekeraars en scholen bij in geschillen over aansprakelijkheids- en onderwijsrecht. Zij is tevens verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en promoveerde in mei 2013 op het proefschrift De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen (Deventer: Kluwer 2013). Op basis hiervan schreef zij dit praktische boek voor scholen, ouders en verzekeraars.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014