Vergoeding van schade na strafvorderlijk optreden

27.50

Civielrechtelijke (overheids)aansprakelijkheid jegens gewezen verdachten en onschuldige derden gemoderniseerd
Artikelnummer: 978-90-8863-252-5 Categorieën: , Tags: , ,

Beschrijving

Het huidige recht kent weinig bepalingen waarin specifiek is geregeld of en in hoeverre de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor schade geleden door strafvorderlijk optreden. In aanvulling op de enige wettelijke schadevergoedingsregeling van art. 89 e.v. Sv is derhalve sinds de jaren ‘90 een jurisprudentiële lijn ingezet waardoor het mogelijk is de overheid hiervoor civielrechtelijk aansprakelijk te houden. Voor gewezen verdachten is het (voorlopige) sluitstuk van deze ontwikkelingen de Begaclaim-jurisprudentie, onschuldige derden kunnen een beroep doen op de Staat/Lavrijsen-jurisprudentie.
Met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft de wetgever een voorschot genomen op een nieuwe schadevergoedingsregeling voor in beginsel alle varianten van rechtmatig én onrechtmatig strafvorderlijk optreden. De huidige (civiele) schadevergoedingsregelingen worden geheel vervangen door een uniforme regeling die wordt geconcentreerd in het strafvorderlijke domein.
In dit boek gaat mr. Abel van Wijk nader in op deze gemoderniseerde schadevergoedingsregeling voor strafvorderlijk optreden. Hij onderzoekt allereerst de voor- en nadelen van de huidige schadevergoedingsregelingen voor de gewezen verdachte en de onschuldige derde na strafvorderlijk optreden. Vervolgens bespreekt de auteur de gemoderniseerde (strafvorderlijke) schadevergoedingsregeling en beantwoordt hij vraag of en op welke manier deze tegemoet komt aan de kritieken op de huidige regelingen.
Daarbij komen belangwekkende praktische en dogmatische onderwerpen aan bod. Hoe beoordeelt de civiele rechter een schadevergoedingsverzoek die door de strafrechter niet-ontvankelijk is verklaard? Op welke grondslag moet dan een eventuele verbintenis tot betaling van schadevergoeding worden gebaseerd? Wat is hier de betekenis van het billijkheidscriterium?

Extra informatie

ISBN

Auteur

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2019

Andere suggesties…