Stealthing

25.00

De strafbaarstelling van seksuele misleiding

Artikelnummer: 978-90-8863-350-8 Categorie:

Beschrijving

Stealthing, het heimelijk afdoen of beschadigen van het condoom tijdens de seks zonder medeweten van de ander, stelt het Nederlandse strafrecht voor nieuwe uitdagingen. Dit gedrag kan leiden tot seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste zwangerschappen en psychische problematiek. Hoewel dit fenomeen in andere landen al enige tijd strafbaar is gesteld, betreft het voor het Nederlandse strafrecht een vrij nieuw terrein.
Met het ontbreken van specifieke wetgeving rond stealthing, ziet de strafrechter zich genoodzaakt om terug te vallen op alternatieve wettelijke kaders die mogelijk minder geschikt zijn om de gedraging adequaat te sanctioneren. De Minister van Justitie & Veiligheid is voornemens stealthing onder het nieuwe delict opzetverkrachting strafbaar te stellen in het wetsvoorstel ‘Seksuele Misdrijven’. De voorgestelde strafbaarstelling van stealthing roept echter nog de nodige vragen op.
In dit boek behandelt Milan Karsters de juridische uitdagingen omtrent stealthing. De auteur onderzoekt of stealthing strafbaar dient te worden gesteld en op grond van welke strafrechtelijke argumenten. Middels het implementeren van erkende criteria voor strafbaarstelling, worden de legitimiteit, rechtvaardiging en vormgeving van eventuele strafbaarstelling van stealthing onderzocht. Tot slot formuleert de auteur concrete gezichtspunten voor de wetgever en de strafrechter die van belang kunnen zijn in de aanloop naar een separate strafbaarstelling van stealthing. Voor dat laatste zijn zeker gronden aanwezig, die de noodzaak voor verdere discussie en actie onderstrepen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2024

Andere suggesties…