Aanbieding!

Geheim bericht

10.00

De effectieve controleerbaarheid van het ambtsbericht binnen het strafproces

Artikelnummer: 978-90-8863-073-6 Categorie:

Beschrijving

Jaarlijks stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tal van ambtsberichten op, die aanwijzingen, vermoedens, feiten en omstandigheden bevatten die wijzen op criminele activiteiten van personen of organisaties. Het ambtsbericht kan dan aanleiding zijn voor een onderzoek naar strafbare feiten door bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, maar het kan ook een instrument zijn om de strafbaarstelling van de verdachte voor de rechter te bewijzen.
Met name de verdachte van een terroristisch misdrijf bevindt zich in een bijzonder lastige positie als het ambtsbericht tegen hem wordt aangewend. Zo kunnen tegen dergelijke verdachten op grond van het ambtsbericht opsporingsbevoegdheden verruimd worden toegepast. De inhoud en herkomst van het ambtsbericht kan daarnaast langere tijd en soms voorgoed afgeschermd blijven, omdat het wordt opgesteld naar aanleiding van onderzoekshandelingen die vanuit veiligheidsoverwegingen beter niet openbaar kunnen worden gemaakt. Vooral de geheime aspecten van het ambtsbericht staan, in combinatie met de bewijstechnische beperkingen van de terrorismeverdachte, op gespannen voet met de strafprocessuele belangen van de verdediging.
In dit boek onderzoekt mr. Senta van den Bronk de grondslag van het ambtsbericht en in welke mate binnen de verschillende fases van het strafproces de verdediging ambtsberichten effectief kan controleren. Zij gaat in op de belangrijke vraag of de verdediging wel reële mogelijkheden wordt geboden om de inhoud en herkomst van het ambtsbericht te verifiëren. Met name de afgeschermde getuigenregeling illustreert de onvolkomenheden van de huidige toetsingsmogelijkheden.
Met een voorwoord van prof.mr. Taru Spronken.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2011