Schadeverhaal voor optiebeleggers

25.00

De vergoeding van koersgerelateerde schade na misleiding door beursvennootschappen

Beschrijving

Misleiding door beursvennootschappen kan op verschillende fronten spelen. Zo kan er sprake zijn van een misleidende prospectus waardoor aandeelhouders op de primaire markt worden misleid. Op de secundaire markt zal de misleiding veelal bestaan uit een schending van de doorlopende informatieplicht van beursvennootschappen om informatie die als voorwetenschap kwalificeert met het beleggend publiek te delen. Ook kan er sprake zijn van een misleidende jaarrekening of een schending van het marktmanipulatieverbod.
Indien de openbaarmaking van deze informatie niet of onjuist geschiedt, kan dit een grond vormen om een uitgevende instelling en/of haar bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen voor de door de onjuiste of ontbrekende mededeling veroorzaakte schade. Naast aandeelhouders lijden potentieel ook beleggers in aandelenopties schade bij misleiding door (het bestuur van) een beursvennootschap.
De auteur geeft een heldere, niet eerder uitgevoerde, analyse van de hordes die optiebeleggers moeten nemen om hun door de misleiding veroorzaakte koersgerelateerde schade vergoed te krijgen. Daarbij wordt ingegaan op de aansprakelijkheidsvereisten onrechtmatigheid, relativiteit, causaal verband en schade. Naast de verschillende aansprakelijkheidsvereisten zet de auteur de werking van opties en de optiemarkt uiteen en bespreekt hij in hoeverre een optiebelegger een zelfstandige claim heeft ten opzichte van (het bestuur van) de beursvennootschap met het oog op het leerstuk van afgeleide schade.

Dit boek is bekroond met de Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht 2020.

Mr. H.W. Haksteeg is als advocaat verbonden aan BVD Advocaten.

 

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021