Representations & warranties

25.00

De betekenis van representations & warranties in (overname)contracten naar Amerikaans recht

Artikelnummer: 978-90-8863-274-7 Categorieën: , Tags: , , , ,

Beschrijving

Het representations & warrantiesbeding komt veelvuldig voor in door Nederlands recht beheerste (overname)contracten. In de M&A-praktijk is het een van de belangrijkste bedingen in het onderhandelingsproces maar in de praktijk is niet altijd duidelijk hoe deze bedingen moeten worden uitgelegd. Het Amerikaans recht kan een belangrijke indicatie geven voor de uitleg van Anglo-Amerikaanse begrippen in door Nederlandse recht beheerste (overname)contracten.
Een representation is een verklaring van verkoper over de eigenschappen van het koopobject op basis waarop koper (mede)overgaat tot contracteren. De warranty is de contractuele verbintenis die aan de representation wordt gekoppeld; daarmee belooft verkoper dat zijn verklaring correct is.
Een koper heeft naar Amerikaans recht een veel zwakkere positie dan de koper naar Nederlands recht. Dat komt door de afwezigheid van een algemene duty to disclose (mededelingsplicht), een strikte (taalkundige) uitleg van contracten, de parol evidence rule en de afwezigheid van redelijkheid en billijkheid. Waar representations en warranties ervoor zorgen dat de desbetreffende risico’s voor rekening van verkoper komen, brengen de entire agreement clause en non-reliance clause met zich mee dat alle verdere risico’s voor rekening van koper zijn.
In dit boek beschrijft de auteur de kenmerken, totstandkomingsvereisten, remedies en de schadevergoedingsmaatstaf (bij breach of contract) van representations en warranties. Het boek is daarmee tevens een handzame introductie in het – voor Nederland belangrijke – Amerikaanse contractenrecht en is van belang voor de overnamepraktijk.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020