Aanbieding!

Omkoping van buitenlandse ambtenaren

12.50

Opsporing, rechtsmacht en berechting van misdrijven tegen het openbaar gezag

Artikelnummer: 978-90-8863-085-9 Categorie:

Beschrijving

Corruptie en zelfverrijking staan hoog op de agenda. Steeds vaker worden ze gezien als een verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. Om die reden zijn verdragen tot stand gekomen die staten verplichten om grensoverschrijdende corruptie strafbaar te stellen en dit ook daadwerkelijk te handhaven.
In 2001 is het Wetboek van Strafrecht gewijzigd, waardoor het mogelijk is om Nederlandse individuen en rechtspersonen in Nederland te vervolgen voor omkoping van buitenlandse ambtenaren, ook wanneer dit in het buitenland is geschied. Maar in tien jaar tijd is nog geen enkel internationaal opererend bedrijf uit Nederland voor de strafrechter gebracht om te worden berecht voor het omkopen van een buitenlandse ambtenaar.
In dit boek onderzoekt mr. Paolo Pereira (beleidsmedewerker bij het Openbaar Ministerie te Aruba) aan de hand van wetgeving, beleid en instrumenten hoe dit mogelijk is. Hij beschrijft wat omkoping precies is en wat de politieke, economische en sociale gevolgen ervan zijn. Verder bespreekt hij de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de tekortkomingen van het wettelijk kader. Ook komt de wijze waarop het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van omkoping van buitenlandse ambtenaren is ingericht aan de orde, en de problemen die de autoriteiten hierbij ondervinden. De auteur eindigt met de vraag: hoe kan er voor worden gezorgd dat Nederlanders en Nederlandse bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping wél worden vervolgd en berecht?

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2012