Militair Ambtenarenrecht

75.00

Artikelnummer: 978-90-8863-349-2 Categorie:

Beschrijving

Het militair ambtenarenrecht omvat het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de militaire ambtenaar. De militair heeft een publiekrechtelijke aanstelling. In zoverre wijkt zijn rechtspositie af van die van ‘genormaliseerde’ burgerambtenaren, die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben. Ook wijkt de rechtspositie op veel punten af van die van andere ‘niet-genormaliseerde’ ambtenaren, onder meer wat betreft de verdergaande beperkingen op de uitoefening van grondrechten.
In dit boek wordt de rechtspositie van de militair over de gehele linie besproken: van voorgeschiedenis, defensieorganisatie en -personeel (beroepsmilitairen, reservisten, dienstplichtigen en burgers), materiële rechtspositie (waaronder aanstelling, scholing, bevordering en ontslag), grondrechten, nazorg (werkgeversaansprakelijkheid en Veteranenwet), rechtsbescherming, collectief ambtenarenrecht (totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap) tot een reflectie op de bijzondere positie van de militair.
Dit boek biedt de lezer niet alleen een grondige bespreking van het militair ambtenarenrecht, maar ook inzicht in de achtergronden en lopende discussies. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar is tevens van grote waarde voor juridische professionals die zich bezighouden met militair recht, zowel binnen als buiten de krijgsmacht, en onderzoekers die zich nader willen verdiepen in de (bijzondere) rechtspositie van de militair.

Over de auteurs

Mr. dr. N. Hummel heeft tot 2012 bij de Koninklijke Marine gediend als officier van de Elektrotechnische Dienst. In het kader van haar tweede loopbaan als onderzoeker promoveerde zij op 8 oktober 2020 op haar proefschrift ‘De bijzondere rechtspositie van de militair’. Thans is zij als universitair docent arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Mr. P.M. van der Weijden is sinds 2005 werkzaam als burgerambtenaar bij Defensie. In zijn huidige functie als jurist bij het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening is hij verantwoordelijk voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van militairen tegen besluiten die in het kader van hun rechtspositie worden genomen. Daarnaast doceert hij het vak militair ambtenarenrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Extra informatie

ISBN

Auteur

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2024

Andere suggesties…