Digitaal eigendom

27.50

Vermogensrechtelijke aspecten van de Non-Fungible Token (NFT)

Artikelnummer: 978-90-8863-313-3 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

De non-fungible token (NFT) kwam in 2021 voor het eerst onder de aandacht van het grote publiek. Meer dan ooit worden digitale objecten via een blockchain ‘als NFT’ verhandeld. De NFT-markt is inmiddels uitgegroeid tot een miljardenindustrie en vervijfvoudigde alleen al in het eerste halfjaar van 2021. De industrie dankt haar bestaansrecht aan het concept van digitaal eigenaarschap. In de praktijk staan eigendomsrechten echter steeds meer onder druk: het huidige eigendomsconcept (‘het meest omvattende recht dat eenieder kan hebben op een zaak’) is geënt op fysieke objecten, maar dat is niet langer houdbaar. Rechters en wetgevers worstelen echter met het toepassen van privaatrechtelijke regels op digitale objecten.
De opkomst van NFT’s doet derhalve vermogensrechtelijke vragen rijzen. Is een absolute aanspraak op de token mogelijk? Zijn NFT’s naar Nederlands recht ‘eigendom’ of verkrijgt een koper slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak? Beschikt de ‘maker’ van een NFT over intellectuele eigendomsrechten? Deze vermogensrechtelijke aspecten van de NFT staan in dit boek centraal. Jaykishan Doerga onderzoekt in hoeverre tokenization eigendomsrechtelijke aanspraken mogelijk maakt en duikt de wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie in.
De auteur beschrijft eerst wat een blockchain is, wat smart contracts zijn, hoe een NFT ontstaat en waarover een aanschaffer van een NFT de beschikkingsmacht heeft. Vervolgens zet hij het spanningsveld tussen het vermogensrecht en de digitalisering uiteen, en gaat hij na of een NFT kan worden ingepast in het goederenrecht. Daarbij worden ook enkele NFT-transacties naar Nederlands recht ontleed, waardoor duidelijk wordt waarom de opslag van data van fundamenteel belang is. Tot slot gaat de auteur in op het intellectuele eigendomsrecht: in hoeverre zijn het auteursrecht en het octrooirecht relevant voor NFT’s?

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Andere suggesties…