De goederenrechtelijke positie van offshore windmolens

25.00

Het Nederlandse goederenrecht in binnen- noch buitenland

Artikelnummer: 978-90-8863-325-6 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Nederland gaat de komende jaren flink inzetten op het bouwen van windmolens op zee. Deze zullen voor het grootste deel worden gefinancierd met vreemd vermogen. Een financier van de windmolens zal hiervoor een zekerheidsrecht willen krijgen. Het vestigen van een zekerheidsrecht in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) is echter niet vanzelfsprekend, nu de EEZ geen deel uitmaakt van het Nederlands grondgebied. Daarmee is het de vraag of de regels uit het Burgerlijk Wetboek hier wel van toepassing zijn.

In dit boek onderzoekt mr. Bashu Pouwer BSc. de goederenrechtelijke positie van offshore windmolens. Daarvoor beschrijft hij eerst welke drie juridische zones Nederland kent en hoe deze tot stand zijn gekomen. Vervolgens behandelt hij hoe het Nederlandse goederenrecht binnen deze zones (door)werkt. Daarna wordt voor elk van de drie zones uitgewerkt of windmolens als roerend of onroerend gelden, hoe zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd, op welke manier de overdracht dient te geschieden en aan wie de eigendom van de windmolens toekomt. Verder komen aan de orde welk recht van toepassing is in de EEZ, of de zeebodem van de EEZ vatbaar is voor eigendom en of akten met betrekking tot de EEZ wel zijn in te schrijven in de openbare registers.

Mr. B.K. Pouwer is als kandidaat-notaris verbonden aan Vos Reijntjes De Pagter Notarissen te Alkmaar.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2022