De bankgarantie als beslagvervangende zekerheid

30.00

Geen korte beschrijving

Artikelnummer: 978-90-8863-059-0 Categorieën: ,

Beschrijving

Een bankgarantie is een door een bank aanvaarde verplichting tot betaling op afroep wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vaak wordt de bankgarantie gesteld ter opheffing van een conservatoir beslag dat is gelegd tot zekerheid van verhaal van een geldvordering.Deze beslaggarantie is juridisch complex en geeft aanleiding tot de nodige vragen. Wanneer biedt een bankgarantie voldoende zekerheid ter opheffing van een beslag als bedoeld in artikel 705 lid 2 Rv? Is dat pas nadat de beslissing waarbij een einde aan het geschil is gemaakt in kracht van gewijsde is gegaan? Of moet de beslaggarantie inroepbaar zijn zodra een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard?
In dit boek onderzoekt mr. Linda Hummel de bankgarantie in het beslag- en executierecht. Zij behandelt de juridische aspecten van de bankgarantie en de opheffing van beslagen wegens het stellen van vervangende zekerheid. Daarnaast gaat zij in op de betekenis van de bankgarantie bij faillissement van één van de betrokken partijen, en de afwikkelingsprocedure die bij faillissement moet worden gevolgd als er een beslaggarantie is gesteld. Ook geeft zij aan welke standaard bankgarantie het meest voordelig is voor de begunstigde ingeval van faillissement van de opdrachtgever: het Rotterdams Garantieformulier of het NVB-model Beslaggarantie. Verder worden internationale aspecten van de bankgarantie belicht: welke nationale rechter is internationaal bevoegd en welk recht op de bankgarantie is van toepassing bij een internationale bankgarantie? Ten slotte wordt stilgestaan bij de vraag of een beslaggarantie evenals conservatoir beslag internationale competentie schept ingeval van vreemdelingenbeslag.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2010