Bestaansrecht van sancties

25.00

De grondslagen en doelen van sancties volgens de gereformeerde strafethiek, de Klassieke Richting en de Moderne Richting

Artikelnummer: 978-90-8863-315-7 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Religie heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het strafrecht in Europa. Verschillende denkers zijn zich gaan bezinnen over de grondslagen en doelen van het strafrecht en hebben daarover strafrechttheorieën ontwikkeld. Beeldvorming van deze religieuze invloeden en de verhouding van de verschillende theorieën tot de gereformeerde strafethiek vormt de kern van dit boek: waarom mag er worden gesanctioneerd? Door wie mag worden gesanctioneerd? Waartoe dient de sanctie? Het zijn pregnante vragen waarvan de antwoorden voor een groot deel de raison d’être van het strafrecht bepalen.
In dit boek onderzoekt Ruben Aksay vanuit historisch perspectief wat volgens de gereformeerde strafethiek en de daaruit voortvloeiende beginselen, de grondslagen en doelen zijn van een sanctie. Het strafrecht wordt vooral benaderd vanuit rechtsfilosofisch, criminologisch en theologisch perspectief. Voor dat laatste zijn bronnen als de Bijbel (Herziene Statenvertaling), de Dordtse Leerregels en de Heidelbergse Catechismus leidend. De auteur gaat in op de ideeën van Geesink, Bavinck, Zwingli, Bianchi, Gewin, Fabius en Dooyeweerd.
Ook komen grondslagen en doelen van sancties volgens de Klassieke Richting (Hegel, Fichte, Kant, Bentham) en de Moderne Richting (Lombroso, Van Hamel, Prins, Von Liszt) uitgebreid aan de orde, en hoe deze zich verhouden tot de gereformeerde strafethiek.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2022

Andere suggesties…