Aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever

25.00

Een alternatieve route

Artikelnummer: 978-90-8863-331-7 Categorieën: ,

Beschrijving

Als hoofdaannemers niet voldoende kennis, kunde of tijd hebben om een bouwproject succesvol af te ronden, contracteren zij vaak onderaannemers. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer gaat gepaard met de nodige juridische uitdagingen.
Indien de opdrachtgever schade lijdt dat valt terug te voeren op een tekortkoming van een bij het werk betrokken onderaannemer, is de hoofdaannemer in beginsel het eerste aanspreekpunt: die is immers verantwoordelijk voor de door hem ingeschakelde hulppersonen. Het kan echter voorkomen dat de hoofdaannemer geen verhaal biedt (bijvoorbeeld bij een faillissement) zodat de opdrachtgever rechtstreeks de onderaannemer zal proberen aan te spreken door middel van een buitencontractuele actie. Tussen de opdrachtgever en de onderaannemer bestaat immers geen contractuele relatie. Deze buitencontractuele actie gaat echter gepaard met diverse nadelen.
In dit boek formuleert Marc Kruis een alternatieve route om te beoordelen of de onderaannemer jegens de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gehouden, waarmee rekening wordt gehouden met de contractuele afspraken en contractuele risicoverdeling tussen de opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer. De auteur staat stil bij de bijzondere relatie tussen opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer, de aannemingsovereenkomst, de beginselen van het contractenrecht en de derdenwerking van contracten. Ook gaat hij in op de huidige juridische aansprakelijkheidsleer bij een wanpresterende onderaannemer. Tot slot presenteert hij de alternatieve aansprakelijkheidsroute en een toepassing daarvan in concrete casus.

De auteur, mr. ir. Marc Kruis, is als adviseur Waterbouw verbonden aan Rijkswaterstaat.

Extra informatie

ISBN

Auteur

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2022