Aanbieding!

Selectie in cassatie

10.00

De werkbelasting van de strafkamer van de Hoge Raad na invoering van artikel 80a RO

Artikelnummer: 978-90-8863-086-6 Categorie:

Beschrijving

Sinds enige decennia staat de uitoefening van de drie cassatietaken van de strafkamer van de Hoge Raad – het verlenen van rechtsbescherming, het bewaken van de rechtseenheid en het bevorderen van de rechtsontwikkeling – onder druk. De instroom van cassatieberoepen neemt toe, terwijl ook belasting per zaak gemiddeld stijgt. Als arresten soms meer dan twee jaar op zich laten wachten en de Hoge Raad niet toekomt aan de uitoefening van zijn kerntaken, staat de legitimiteit van de strafrechtspraak ter discussie.
Om die reden diende de Minister van Justitie in 2010 het wetsvoorstel ter ‘versterking van de cassatierechtspraak’ in. Dat wetsvoorstel behelst onder meer de invoering van een selectiestelsel of -mechanisme: artikel 80a RO. Dit selectiestelsel geeft de Hoge Raad de bevoegdheid evident kansloze beroepen in cassatie met een standaardmotivering niet-ontvankelijk te verklaren. Het parket behoeft in die zaken geen conclusie te nemen.
In dit boek onderzoekt mr. Geert Pesselse (docent en promovendus, vakgroep Straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen) in hoeverre dit selectiestelsel de werkbelasting van de strafkamer van de Hoge Raad kan verminderen. Hij bespreekt de ideeën en problemen die eraan ten grondslag liggen, de werking van het mechanisme, de reikwijdte en de selectiecriteria. Hij gaat uitgebreid in op de formele kenmerken van artikel 80a RO: hoe is het selectiestelsel ingebed in de reeds bestaande procedure in strafzaken? Op basis van welke stukken vindt toetsing plaats en hoe wordt daarover verantwoording afgelegd? De antwoorden op die vragen geven een beeld van de wijze waarop het selectiestelsel werklastreductie zou kunnen bewerkstelligen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2012