Aanbieding!

Ouderlijk toezicht en het recht op privacy van het kind in de digitale samenleving

20.00

Artikelnummer: 978-90-8863-180-1 Categorie:

Beschrijving

Tegenwoordig maken kinderen steeds meer gebruik van het internet. Dat brengt nieuwe risico’s met zich mee, waardoor ouders voor opvoedvraagstukken staan die voor het digitale tijdperk niet aan de orde waren.
Ouders hebben de plicht hun kind te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf, dus ook tegen de gevaren waarmee het kind via diens online activiteiten in aanraking komt. Om het kind te kunnen beschermen zullen ouders toezicht moeten houden op het internetgedrag. Hiervoor is speciale software ontwikkeld, waarmee intensief ouderlijk toezicht mogelijk wordt gemaakt.
Maar als ouders ‘doorslaan’ in hun beschermingsplicht kan het recht op privacy van het kind – dat ook geldt in de ouder-kind relatie – in het gedrang komen. Het is echter nog onduidelijk waar de grenzen aan het ouderlijk gezag bij het houden van (online) ouderlijk toezicht liggen.
In dit boek onderzoekt mr. Eleonora Mulder deze grenzen. Zij gaat in op minderjarigheid, het ouderlijk gezag, de omvang van de opvoedingstaak van de ouders, alsmede de rechten en plichten van ouders en kinderen. Vervolgens onderzoekt zij het recht op privacy van met name het kind, in de ouder-kind relatie. Ook bespreekt zij de status van het internationale kinderrechtenverdrag (IVRK), het belang van het kind-begrip en de betekenis van kinderrechten in de ouder-kind relatie. Tot slot doet de auteur enkele aanbevelingen ter verbetering van de huidige situatie. Deze worden uitgewerkt in een handleiding en een gedragscode voor ouders en verzorgers.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2016