Financiële Koninkrijksbelangen

25.00

De onderzoeksbevoegdheden van centrale Rekenkamers in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

Artikelnummer: 978-90-8863-278-5 Categorie: Tags: , , , , ,

Beschrijving

De Comptabiliteitswet vormt de grondslag waarop de Algemene Rekenkamer in Nederland haar onderzoeksbevoegdheden baseert, met als einddoel het verzekeren van een zorgvuldige controle op de overheidsfinanciën en het daardoor zorgdragen voor goed openbaar bestuur.
In de overzeese delen van het Koninkrijk is dat niet altijd het geval. De landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben een eigen Rekenkamer, met voor de bevoegdheden per land een Landsverordening als wettelijke grondslag. Deze verordeningen zijn vaak verouderd en ook weinig inzichtelijk.
Studies naar de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer zijn schaars, zowel in Nederland als op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Wat de Rekenkamers in respectievelijk Aruba en Sint-Maarten wel en niet mogen onderzoeken, is tot op heden in de jurisprudentie niet uitgekristalliseerd. Zo’n rechtsvergelijkend onderzoek komt in dit boek aan de orde.
De auteur beschrijft en verklaart hierin de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer in Nederland, en de Rekenkamers in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Ook gaat hij in op de vraag of het stelsel van Landsverordeningen, waarop de Rekenkamers in Caribisch Nederland hun bevoegdheden baseren, inzichtelijk genoeg is om aan hun taakstelling te voldoen. Of zou de Nederlandse Comptabiliteitswet een oplossing kunnen bieden voor de Caribische delen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, zodat de Nederlandse Rekenkamer actiever kan optreden in de Cariben?

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020