De rechtspositie van de OK-functionaris in de praktijk

30.00

Artikelnummer: 978-90-8863-344-7 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

In enquêteprocedures kan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) een tijdelijke bestuurder en commissaris benoemen. Deze ‘OK-functionarissen’ spelen een cruciale rol bij vennootschappen in crisis. In de wet is echter weinig geregeld over de (rechts)positie van OK-functionarissen en hoe de OK hen selecteert en benoemt. De OK-functionaris is een volwaardig bestuurder/commissaris. Niettemin heeft de OK veel vrijheid bij het toekennen van bijzondere taken en bevoegdheden aan OK-functionarissen, waarbij mag worden afgeweken van de wet en de statuten.
In dit boek gaat mr. Anniek Smook dieper in op de (verbetering van de) rechtspositie van tijdelijke bestuurders en commissarissen, met als doel een evenwichtige balans te bereiken tussen de belangen van alle betrokken partijen. Zij besteedt aandacht aan de benoeming, taken en bevoegdheden van de OK-functionaris, beloning, verantwoording, toezicht, aansprakelijkheidspositie, kosten van verweer en aansprakelijkheidsverzekering.
De auteur onderzoekt welke specifieke uitdagingen OK-functionarissen tegenkomen in hun rol, welke juridische kaders momenteel van toepassing zijn en welke mogelijke hervormingen kunnen bijdragen aan verbetering van hun rechtspositie, rekening houdend met de belangen van de vennootschap en betrokken partijen. Dit boek bevat daarnaast concrete aanbevelingen om die positie te verbeteren.

Extra informatie

Auteur

Aantal pagina's

ISBN

Jaar van uitgave

2023

Andere suggesties…