Aanbieding!

Criminele burgerinfiltratie

20.00

Een onderzoek naar de herintroductie van de criminele burgerinfiltrant in het Nederlandse strafproces

Artikelnummer: 978-90-8863-168-9 Categorie:

Beschrijving

Naar aanleiding van de IRT-affaire en in navolging van de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa), is sinds 1998 in Nederland een verbod op criminele burgerinfiltratie van kracht. Als gevolg van een gewijzigd rechtspolitiek inzicht is dit verbod in maart 2014 opgeheven. De grenzen van de opsporingsmogelijkheden belemmerden de politie en het Openbaar Ministerie in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, aldus de minister van Veiligheid en Justitie. Door in uitzonderlijke gevallen criminele burgerinfiltranten in te zetten verwacht de minister dat politie en justitie beter in staat zijn om deze criminele groeperingen aan te pakken.
Criminele burgerinfiltratie roept zowel rechtspolitieke als juridische vragen op. Oscar Pluimer (Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht) onderzoekt de risico’s die zijn verbonden aan criminele burgerinfiltratie en in hoeverre deze risico’s worden ondervangen door de voorgestelde waarborgen die in acht moeten worden genomen bij de inzet van criminele burgerinfiltranten. Daartoe bestudeert de auteur uitvoerig het voorstel tot opheffing van het verbod op criminele burgerinfiltratie en de voor- en nadelen van deze opsporingsbevoegdheid. Hierbij worden ook het rapport Inzake Opsporing van de Commissie Van Traa en de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden onderzocht. Voorts toetst hij de toepassing van criminele burgerinfiltratie aan het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel en het instigatieverbod. Het boek wordt afgesloten met een analyse van de herintroductie van de criminele burgerinfiltrant, hetgeen de auteur ertoe brengt enkele aanbevelingen te doen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2015