Aanbieding!

Belastingen en de biecht

10.00

Vrijwillige inkeer en derdenwerking in het fiscale straf- en boeterecht

Artikelnummer: 978-90-8863-031-6 Categorie:

Beschrijving

Wie fiscale fraude pleegt, door bijvoorbeeld opzettelijk een onjuiste belastingaangifte te doen, kan rekenen op een boete of een gevangenisstraf. Echter, een belastingplichtige kan, door vrijwillig over te gaan tot volledige openheid van zaken, zijn straf alsnog ontlopen.
Maar geldt dat ook voor de belastingadviseur, die heeft bijgedragen aan de onjuiste aangifte? Van oudsher werd ervan uitgegaan dat de vrijwillige inkeer slechts persoonlijke werking heeft, maar de jurisprudentie lijkt openingen te creëren voor derdenwerking in het fiscale boeterecht.
Door de spoedige invoering van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het vraagstuk rond de derdenwerking van de vrijwillige inkeer in belang toegenomen. Na invoering van deze wet is het mogelijk een medepleger en feitelijk leidinggever een vergrijpboete op te leggen. Dit creëert risico’s voor de belastingadviseur.
In deze studie, waarin belastingadviseur mr. Siegfried Kenswil de aard, de functie en de werking van de vrijwillige inkeer beschrijft, wordt onderzocht in hoeverre de vrijwillige inkeer slechts persoonlijke werking heeft en in hoeverre anderen, zoals medeplichtigen, medeplegers en leidinggevenden kunnen profiteren van een ingezette inkeer. Een drietal beoordelingspunten is van belang of er sprake is van derdenwerking: de betrokkenheid van de derde bij de inkeer, de juridische verhouding tussen de ingekeerde en betrokkene, en de mate van (on)zelfstandigheid van de betrokkene bij uitvoering van het delict. Een onmisbaar boek voor iedere belastingadviseur.

Extra informatie

Auteur

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2008

ISBN