Seminar Opheffingskortgeding 20 november 2018

Datum en plaats
Dinsdag 20 november 2018. Inloop 13.30 uur met koffie, aanvang 14.00 uur. Einde 17.30 uur, aansluitend borrel. Locatie: Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag (twee minuten loopafstand van Den Haag CS). Op de eerste etage is Douwes Juridische Boekhandel gevestigd, waar het seminar plaatsvindt.

PO-punten
Voor deze cursus krijgen advocaten 3 NOvA-punten en gerechtsdeurwaarders 3 KBvG-punten.

 Inhoud van de cursus
Conservatoir beslag kan gemakkelijk worden gelegd, maar het is voor de beslagene een hele opgave om ervan af te komen. Bovendien kan het beslag verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. Het wordt de beslagene dermate moeilijk gemaakt dat gerust kan worden gesproken van een verstoord evenwicht tussen zijn belangen en die van de beslaglegger.
Op grond van artikel 700 lid 1 Rv kan aan de voorzieningenrechter verlof worden verzocht om conservatoir beslag te mogen leggen. Er zijn meerdere wegen waarlangs het mogelijk is om het gelegde conservatoir beslag te laten opheffen. In dit boek staat het kort geding tot opheffing van conservatoir beslag (het ‘opheffingskortgeding’) ex artikel 705 Rv centraal. Een procedure die met name in spoedeisende gevallen uitkomst zou moeten bieden, maar desondanks door – advocaten van – beslagenen (te) weinig wordt gebruikt.
In dit seminar worden antwoorden geformuleerd op de volgende vraag: hoe kan de (processuele) positie van de beslagene in het opheffingskortgeding worden verbeterd, zodat de belangen van de beslaglegger enerzijds en die van de beslagene anderzijds in de regeling van het conservatoir verhaalsbeslag beter met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht?
Aan de orde komen het conservatoir verhaalsbeslag onder de beslagene en het conservatoir derdenbeslag. De docenten gaan in op – de knelpunten in – het opheffingskortgeding. Ook worden de beslagverlofprocedure en de aansprakelijkheid voor onrechtmatig gelegd beslag behandeld. Tot slot komen de docenten met praktijkadviezen hoe het belangenevenwicht tussen de (processuele) posities van de beslagene en de beslaglegger in het opheffingskortgeding kan worden verbeterd.

Doelgroep
Advocaten en rechters die regelmatig te maken hebben met beslag- en executiekwesties, en gerechtsdeurwaarders.

 Docenten

  • Prof. mr. Toon van Mierlo, hoogleraar burgerlijk (proces)recht aan de universiteiten van Rotterdam en Groningen, en advocaat bij NautaDutilh.
  • Mr. Petra de Bruin, senior-rechter Rechtbank Rotterdam.
  • Mr. Patrick Koerts, universitair docent burgerlijk (proces)recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Mr. Mark van der Meijs, auteur van het boek Knelpunten in het opheffingskortgeding, en verbonden aan Ploum.

Inschrijving
Inschrijven kan via Michel Knapen (uitgever@celsusboeken.nl) of Eric Koreman (rechten@boekhandeldouwes.nl)

Kosten
Het seminar kost € 225,- per persoon (excl. btw); komt u met twee of meer kantoorgenoten, dan betaalt ieder € 200,-. Alle deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek Knelpunten in het opheffingskortgeding (winkelprijs € 32,50) van mr. Mark van der Meijs.

Annulering
Meldt u zich na een aanmelding af na 15 november, dan bent u € 25,- administratiekosten verschuldigd. U kunt zich wel door een kantoorgenoot laten vervangen.

Organisatie
Het seminar wordt georganiseerd door LLM Legal, kennispartner van Celsus juridische uitgeverij, en Douwes Nieuwe Juridische Boekhandel.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Knapen, 06 2706 8515.